• Επιδιώκουμε την παγκόσμια ειρήνη και ελευθερία
  • Επιδιώκουμε την παγκόσμια ειρήνη και ελευθερία
  • Επιδιώκουμε την παγκόσμια ειρήνη και ελευθερία
  • Επιδιώκουμε την παγκόσμια ειρήνη και ελευθερία