1. Εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής.
2. Το δικαίωμα της ανεξιθρησκίας και του ατομικού αυτοπροσδιορισμού του κάθε πολίτη.
3. Καμία απόφαση ή πρόσληψη στο Δημόσιο, χωρίς να έχουν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες διαφάνειας.
4. Πάταξη της κρατικής γραφειοκρατίας, όσον αφορά δικαιολογητικά κλπ.
5. Την άμεση κατάργηση του μνημονίου.
6. Άμεση κατάργηση του «Τειρεσία».
7. Πλήρη κατάργηση των διοδίων.
8. Δωρεάν στάθμευση στους δημόσιους δρόμους, κατάργηση των τελών κυκλοφορίας και επιστροφή πινακίδων.
9. Κατάργηση δημοτικών τελών.