Οι συνταξιούχοι θα παίρνουν ικανοποιητικές συντάξεις, για να ζουν σε λογικά επίπεδα αξιοπρεπώς, ως ανταπόδοση για τις υπηρεσίες που μπόρεσε να προσφέρει ο καθένας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν εργάστηκαν ή εργάζονταν ανασφάλιστοι, αλλά έχουν ανάγκη τη σύνταξη λόγω ηλικίας.