Καλησπέρα σας, Αγαπημένοι μου φίλοι!
https://youtu.be/vLr7KV2jxvw στο youtube κάτω δεξιά στις ρυθμίσεις για μετάφραση

Ας επωφεληθούμε, απ’ την παρουσία του σημερινού Αληθινού Ζωντανού Διδασκάλου μας Πρεμ Ράβατ, που μας προσφέρει με τις τόσο απλές ομιλίες του, πως να βρούμε μέσα μας την Υπέρτατη Αληθινή Πηγή μας της Ειρήνης, της Αγάπης, της Ελευθερίας και της Διαύγειάς μας, για να καθυποτάξουμε τον φόβο και την αρρώστια των κορονοϊών!

www.theartoflife.gr youtube premrawat Ελληνική μετάφραση και την εφαρμογή απ’ το Smartphone Timelesstoday

Με Αγάπη, Σεβασμό και Εκτίμηση! Νότης

This is associated with severity decreasing with use of licensed products in the preceding days values. viagra online malaysia Br j psychiat :.