Το χάος βράζει μέσα σε κάθε διχασμένο,
παράλληλα βρίσκονται κι άλλοι
να το αυξήσουν ως ομαδοποιημένο
και στη συνέχεια κοινωνικοποιημένο.

Όπου το εκδηλώνουν εξωτερικά
σε φρικτά έργα καταστροφικά
και το κάνουν επαναληπτικά,
επηρεάζοντας πάρα πολλά παιδιά.

Είναι ένα εσωτερικό βάρος που βιώνουν
και δεν γνωρίζουνε πού να το δώσουνε
κι έτσι ψάχνουν οπουδήποτε μπορέσουνε
για να το ξεφορτώσουνε.

Όταν ο Άνθρωπος βάλει στη ζυγαριά του
ως αντίβαρο του Εαυτού την Γνώση,
τότε δεν θα μπορούν τ’ άλλα μυαλά
και το δικό του το μυαλό να τον εξαθλιώσει.

Κι έτσι προλαβαίνεις το εσωτερικό σου χάος
που σου δημιουργεί ο διχασμός,
διότι με την Γνώση βαθμιαία συνειδητοποιείς
ότι είσαι Ανθρωποθεός και παύει ο διχασμός!

Με Αγάπη, Σεβασμό και Εκτίμηση

Νότης