Καλό σας απόγευμα, Αγαπημένοι μου φίλοι!

Για να ελπίζεις, ότι θα κερδίσεις σε κάποιο παιχνίδι, πρώτα απ’ όλα, πρέπει να μάθεις τους κανόνες του. Έτσι και στο Υπέρτατο παιχνίδι του ταξιδιού της Ζωής μας, πρέπει να γνωρίσουμε και τους κανόνες της Ζωής, για να ελπίζουμε να βιώσουμε και την Υπέρτατη Νίκη μας!

www.theartoflife.gr Με Αγάπη, Σεβασμό και Εκτίμηση! Νότης