Τη θερμή μου καλησπέρα, Αγαπημένοι μου φίλοι!

 

Υπενθυμίζω μία δήλωση του Χριστού μας* στο ια΄ 52κατά Λουκά

«ουαί εις εσάς τους νομικούς, διότι αφηρέσατε το «κλειδίον της Γνώσεως»:

σεις δεν εισήλθετε και τους εισερχομένους εμποδίσατε».

Όπως βλέπετε, του Χριστού μας η διδασκαλία δεν ήταν μόνο θεωρία, αλλά έδινε το “κλειδί για τη Γνώση”, ώστε όσοι επένδυαν να τους απελευθερώσει. Διαιώνιζε το Ευγενές Μήνυμα του Σωκράτη μας το «Γνώθι Σαυτόν»!

Αυτό γίνεται σήμερα και στη δική μας εποχή με τον σημερινό Αληθινό Διδάσκαλό μας Πρεμ Ράβατ.

Όλοι οι Αληθινοί Διδάσκαλοι, που έρχονται στον πλανήτη μας, ο σκοπός τους είναι για να μας υπενθυμίσουν την επιστροφή μέσα μας στο Αληθινό μας σπίτι, για να γνωρίσουμε την Θεία Ειρήνη και την Θεία Αγάπη!

Κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί, με την Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας!

Χρόνια μας πολλά, ευχόμενος να αντικαταστήσουμε τον αποκρουστικότατο ατομισμό, το «εγώ», με το «εμείς». Ένα καινούργιο σκεπτικό για το «Γενικό Καλό», που εμπεριέχεται και το ατομικό καλό μας!

www.theartoflife.gr Με Αγάπη, Σεβασμό και Εκτίμηση!