Καλή σας μέρα, Αγαπημένοι μουθ φίλοι!
https://youtu.be/V6H2IKZVxSo

Να θυμόσαστε, μόνο Η Γνώση του Εαυτού μας, θα συνενώσει την ανθρωπότητα βαθμιαίως. Ουδέποτε θα συνενωθεί ο κόσμος με τις ιδέες του μυαλού. Αυτές είναι, που φέρνουν τις ασύλληπτες καταστροφές από βάθους αιώνων.
Ενώ αντίθετα, με τα αισθήματα της καρδιάς μας της Αγάπης, της Ειρήνης, της Διαύγειας, της Αναγνώρισης, της Κατανόησης, της Εκτίμησης, της Πληρότητας, και του Σεβασμού, θα εκλείψουν βαθμιαία όλες οι συμφορές μας.

Εν κατακλείδι:
Η Άγνοια του Εαυτού μας, μάς οδηγεί στην ατομική καταστροφή, άρα στην παγκόσμια καταστροφή.
Η Γνώση του Εαυτού μας, μάς οδηγεί στην ατομική Σωτηρία, άρα, στην παγκόσμια Σωτηρία! www.theartoflife.gr και εφαρμογή TimelessToday από smartphone
Καλό σας τριήμερο!

Με Αγάπη, Σεβασμό και Εκτίμηση! Νότης