Καλησπέρα σας, Αγαπημένοι μου φίλοι!

 

 

Στην  ενότητα βιβλία στο Υπέρτατο μήνυμα, όποιος επιθυμεί να γνωρίσει έστω πρώτα διανοητικά, τις αντίθετες ιδιότητες καρδιάς και μυαλού ας ανατρέξει στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

Μέχρι να γνωρίσουμε, τις Θείες Αιώνιες Ιδιότητες της καρδιάς μας, οι ιδιότητες του μυαλού μας όλο και θα μας ισοπεδώνουν περισσότερο, μέχρι αποσύνθεσης.

Να, γιατί είναι αναγκαία, η μαθητεία με την Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας!

 

Η απόρριψη

 

Η απόρριψη είναι πάρα πολύ εύκολη

προς κάποιον ευγενή,

εμπεριέχει ζήλια και εγωισμό

και ως εκ τούτου όχι διαυγές μυαλό.

 

www.theartoflife.gr Με Αγάπη, Σεβασμό και Εκτίμηση! Νότης