Καλό σας απόγευμα, Αγαπημένοι μου φίλοι!

Όλοι μας φωνάζουμε, ότι μάς τα παίρνουν μόνο οι πολιτικοί, ας διεργαστούμε το μήνυμα του μικρού βίντεο για να διευρυνθούμε, να δούμε πόσα κυκλώματα με διαφορετικό προκάλυμμα, τα παίρνουν από τους λαούς και τους κοιμίζουν.
Απλά, υπενθυμίζω, όσοι αγγίζεστε απ’ την Αλήθεια, γίνετε φορείς να αγγίζονται κι άλλοι γύρω μας, για συλλογική αφύπνιση.

www.ogek.gr Με Αγάπη, Σεβασμό και Εκτίμηση! Νότης